Fixture del Seven de la República 2017

https://www.uar.com.ar/wp-content/uploads/2017/12/fixture7.pdf